Haptotherapie

In de Haptotherapie gaat het erom wie jij bent in contact met anderen (en met jezelf). Het is een therapie (begeleidingsvorm) die je weer leert voelen en ervaren. Je gevoel vertelt namelijk veel over jezelf. Je leert je gevoelens beter herkennen, je leert er een betekenis aan te geven en je leert hiernaar te handelen. Want wanneer denken en voelen niet meer in evenwicht zijn, kunnen er allerlei lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan.

Haptotherapie

Het gaat in de therapie om het leren voelen en ervaren hoe je omgaat met jezelf in relatie tot anderen. Het gaat erom wat goed voelt en wat niet. Over wat je wilt en daar naar kunnen handelen. Je leert weer meer in contact te komen met je gevoel en je bewust te worden van de dieper in het lichaam opgeslagen gevoelens en emoties.

Om het je duidelijker te maken verwijs ik je graag even naar de onderstaande film

Daar waar situaties lastiger worden, ontstaan problemen tussen voelen, denken en handelen. Als jij in staat bent om goed met jouw gevoel om te gaan, ben jij beter opgewassen tegen allerlei ongemakken die in jouw leven op je pad komen. Hoe lekkerder jij in je vel zit, des te makkelijker kun je leven zoals jij dat wilt. Dit met meer vitaliteit en vrijheid.

In de therapie maak ik gebruik van 3 behandelvormen: het gesprek, de positiebepaling en de aanraking. De aanraking neemt hierbij een centrale plaats in, omdat aanraken de meest directe vorm van communicatie is.

Tijdens een uitgebreide intake (deze bestaat uit ongeveer 3 sessies)  gaan we samen zo duidelijk mogelijk je hulpvraag formuleren. De bovengenoemde behandelvormen worden ingezet tijdens de sessies.

Haptotherapie Anke Plomp Weert

Je wordt tijdens deze sessies steeds bewust gemaakt met wat je voelt en hoe je daar mee omgaat (hoe jij handelt) en er wordt steeds teruggekoppeld of dit herkenbaar voor je is.

Op deze manier levert Haptotherapie een bijdrage aan jouw bewustwording en jouw gevoelsleven. Het uiteindelijke doel is om jouw denken, voelen en handelen weer meer in evenwicht en balans te krijgen.

 Hoeveel sessie er uiteindelijk nodig zijn,  hangt af van wie je bent en met welke vraag je komt. Wij kijken samen wanneer jouw doel bereikt is en je zonder therapie verder kunt. 

Waarbij kan Haptotherapie helpen:

 • Niet lekker in je vel zitten; onvrede met de situatie waarin je nu zit; niet weten wat je wilt; je twijfelt aan jezelf
 • Moeilijk keuzes kunnen maken
 • Moeite hebben met grenzen aangeven
 • Last hebben met de overgang van de ene naar de andere levensfase
 • Stress/burn out
 • Langdurige lichamelijke klachten
 • Trauma/verlies
 • Hyperventilatie
 • Depressies/angsten
 • Faalangst
 • Relationele problemen