Kinderen

Juist kinderen reageren sterk op gevoelens. Ze hebben ook nog niet overal woorden of gedachten voor. Ze pikken alles wat speelt in de affectieve sfeer op;  thuis, op school en met hun leeftijdgenoten. Dat heeft altijd invloed op hoe ze zich voelen en ontwikkelen, op hun gedrag en hun lichamelijkheid. Haptonomie biedt veel aan kinderen en hun ouders in het verbeteren van het onderlinge contact en het contact met het eigen lijf.  Hierdoor wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en worden de ouders ondersteund bij de opvoeding van hun kind.

Haptotherapie met kinderen

Als Haptotherapeute werk ik met kinderen en hun ouders. Ik behandel jouw kind en richt me op het contact dat jouw kind heeft met zichzelf, zijn gevoelsleven en omgeving.

Ik doe dit spelenderwijs door middel van oefeningen die goed bij kinderen aansluiten. Ze worden zo bewuster van zichzelf en van hun mogelijkheden en kunnen zo worden wie ze zijn.

Een kind is grotendeels afhankelijk van zijn omgeving, dit maakt dat kinderen te maken krijgen met ‘grote mensen problematiek’. Pijnmomenten zoals bijvoorbeeld een scheiding, verlies van dierbaren, ziekte van ouders, pesten….enzovoorts. Dit soort heftige momenten zorgen vaak voor ander gedrag bij een kind. Gedrag vraagt om erkenning en ondersteuning. Door Haptotherapie kunnen kinderen ervarend en voelend meer leren over zichzelf. Ik betrek jullie als ouders altijd bij de therapie.

Haptotherapie kan jouw kind helpen als hij/zij onderstaande klachten of problemen ervaart:

 • Slecht slapen
 • Laag zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen
 • Buikpijn klachten
 • Problemen op school
 • Teruggetrokken of juist heel agressief
 • Hoog sensitief
 • Faalangstig
 • Depressief
 • Zich niet lekker in hun vel voelen
 • Meemaken van een scheiding
 • Pesten
 • Verlies van dierbaren

“Je mag zijn wie je bent, ook als kind”