Systemisch coachen

Onder een systeem wordt een groep mensen verstaan die bij elkaar horen zoals een gezin, relatie, klas en organisatie.

Je hebt altijd je eigen plek. Iedereen in de stam heeft haar of zijn plek en niemand kan je plek innemen. Je kunt een maand, een jaar of dertig jaar weggaan, maar als je terugkomt is je plek er nog steeds”

– Aboriginals

Systemisch Coachen Anke Plomp Haptotherapie Weert

Veel van onze overtuigingen en lastige situaties die wij ondervinden, zijn terug te vinden in het systeem waarbinnen we zijn opgegroeid of werken. Door dit systeem middels een opstelling neer te zetten, kom je bij de kern van het probleem. Het onzichtbare (onderbewuste) wordt zo zichtbaar. De inzichten die je middels een opstelling krijgt, kunnen diepgaand en confronterend zijn. Opstellingen maken je bewust waar gedrag en emoties vandaan komen.

In ons leven lopen we tegen ons eigen gedrag en emoties aan.  We doen dingen die we eigenlijk niet zouden willen doen, of we doen bepaalde dingen niet terwijl je die misschien wel wilt doen. We raken onbewust verstrikt. Bij opstellingen worden persoonlijke problemen juist in verband gebracht met de werkelijke oorzaak: de familie, het systeem van herkomst.

De klachten kunnen heel divers zijn: van sociale/emotionele/mentale tot lichamelijke aard.

Het innemen van een eigen plek (ruimte)  betekent dat je je eigen verantwoordelijkheden voelt en ernaar handelt. Innemen van je eigen plek is verbonden met het invullen van het eigen leven en jouw eigen opdracht. Ten opzichte van de ander kunnen we onze plek ervaren en op basis van deze eigen ruimte kunnen we onze weg bepalen.

Systemisch coaching past heel mooi in het Haptotherapeutische werk. Dit combineren kan iets extra’s geven in je eigen proces. Je verkrijgt inzicht in je eigen functioneren binnen systemen.

Systemisch Coachen Anke Plomp Haptotherapie Weert